• می آیی؟
 • امروز شدیداَ دلتنگم
 • صفر می رود
 • سلام آقای این‌ها
 • هیچ‌کس آماده دیدار آقا نبود …
 • درددل یک جانباز شیمیایی با امام زمان (عج)
 • ای جان به قربانت
 • یا صاحب الزمان گله دارم …
 • مناجات با مصلح آخر الزمان
 • مناجات با ارباب
 • بوی نفس انتظار
 • ارباب عزیزم ! شما که بیایید …
 • دیشب به سیل اشک ره خواب می زدم
 • کاش صدایم را کسی می شنید
 • امام حاضر را فراموش کرده ایم