• سلام آقای این‌ها
 • هیچ‌کس آماده دیدار آقا نبود …
 • با گریه می‌نویسم”رفتم، رفتی، رفت…” (به بهانه‌ی اربعین حسینی)
 • منتظر من می نشینم شه بیاید یا نیاید
 • این دل داغ دیده را، حالت انتظار کو؟
 • جهان بی تو
 • از زندگی چه می‌خواهید؟
 • باباییان
 • بهر ظهور امروز هم روز بدی نیست
 • درددل یک جانباز شیمیایی با امام زمان (عج)
 • ای جان به قربانت
 • آقا سلام …
 • یا صاحب الزمان گله دارم …
 • مناجات با مصلح آخر الزمان
 • مناجات با ارباب
 • بوی نفس انتظار