Button

همراه علمی دومهمراه علمی دومهمراه علمی دوم

همراه علمی دوم

همراه علمی دوم

همراه علمی اولهمراه علمی اولهمراه علمی اول

همراه علمی اول

همراه علمی اول

فرد اصلیفرد اصلیفرد اصلی

فرد اصلی

فرد اصلی

ماه اولماه دومماه سوم

ماه چهارم

ماه پنجم

۱٫جهت شرکت در آزمون  از نام کاربری و شماره تلفن همراه خود (بدون صفر ابتدای شماره)   استفاده نمائید.

۲٫در هنگام آزمون رایانه خود را خاموش نکنید. در صورتیکه سیستم شما هنگام آزمون خاموش گردید آزمون شما تا آنجایی که آزمون داده اید ثبت می گردد ولی امکان ادامه آزمون نیست و باید با معاونت آموزش بنیاد تماس بگیرید تا امکان انجام آزمون مجدد برای شما فراهم گردد.

۳٫در هنگام آزمون اگر ۲۰ سوال شما بطور کامل نمایش داده شد و پس از آن در زمان معین شده اینترنت شما قطع گردد بدون بستن پنجره اینترنت جواب سوال هارا پیدا کنید و قبل از اتمام وقت دوباره به اینترنت متصل شوید و جواب ها را وارد سایت کنید .

** در صورت وجود اشکال یا سوال می توانید با شماره تلفن ۴۴۵۴۹۹۱-۰۳۱۱  داخلی ۱۱۷ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ واحد فناوری اطلاعات  تماس حاصل نمائید

همراه علمی دومهمراه علمی دومهمراه علمی دوم

همراه علمی دوم

همراه علمی دوم

همراه علمی اولهمراه علمی اولهمراه علمی اول

همراه علمی اول

همراه علمی اول

 

فرد اصلیفرد اصلیفرد اصلی

فرد اصلی

فرد اصلی

 

ماه اولماه دومماه سوم

ماه چهارم

ماه پنجم

آزمون های این دوره از طریق سامانه خدمات آموزشی قابل دسترسی می باشند