نشانی : اصفهان، خیابان سروش، مقابل مسجد الغفور، خیابان صاحب الزمان (عج)، بنیاد مهدویت و آینده پژوهی

تلفن تماس : ۳-۰۳۱۳۴۴۵۴۹۹۱

داخلی ها : مدیریت ۱۲۳                    جانشین : لوگو۱۰۹

معاونت اداری و مالی : ۱۰۳              معاونت پژوهش : ۱۱۴

واحد توسعه و برنامه : ۱۱۷                روابط عمومی :‌۱۰۱

فروشگاه محصولات فرهنگی : ۱۰۷

شماره پیامک :  ۳۰۰۰۷۶۵۳۱۳

پست الکترونیک: info@313adine.net