خدمات بنیاد به کانون های مهدویت مدارس

برپایی خیمه های انتظار با محتوای :

خیمه انتظار

نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی با رویکرد دانش آموزی ( دوره متوسطه اول و دوم ). در صورت تمایل به اجرا نواحی و مناطق می توانند با بنیاد مهدویت هماهنگ واجرا نمایند.

برپایی نمایشگاه القاب و طاووسیه در آموزشگاهها

محتوای نمایشگاه در اختیار ادارات قرار گرفته است

برپایی نمایشگاه القاب و طاووسیه در آموزشگاهها

محتوای نمایشگاه در اختیار ادارات قرار گرفته است

برپایی نمایشگاه القاب و طاووسیه در آموزشگاهها

محتوای نمایشگاه در اختیار ادارات قرار گرفته است

برگزاری جلسات نقد فیلم های آخرالزمانی و مهدی ستیزی زیر نظر کارشناسان مربوطه.

برگزاری جلسات نقد فیلم های آخرالزمانی و مهدی ستیزی زیر نظر کارشناسان مربوطه.

برگزاری جلسات نقد فیلم های آخرالزمانی و مهدی ستیزی زیر نظر کارشناسان مربوطه.

برگزاری جلسات نقد فیلم های آخرالزمانی و مهدی ستیزی زیر نظر کارشناسان مربوطه.

اجرای دوره آموزشی حضوری معارف مهدوی بصورت منطقه ای یا آموزشگاهی با همکاری بنیاد مهدویت و آینده پژوهی.

اجرای دوره های آموزشی حضوری یا غیر حضوری ویژه اولیا دانش آموزان و فرهنگیان محترم.

برگزاری اردوهای فرهنگی زیارتی قم جمکران و بازدید از مراکزمهدوی شهر و استان از جمله بنیاد مهدویت و آینده پژوهی.

برگزاری جلسات نقد فیلم های آخرالزمانی و مهدی ستیزی زیر نظر کارشناسان مربوطه.

برگزاری جلسات نقد فیلم های آخرالزمانی و مهدی ستیزی زیر نظر کارشناسان مربوطه.

طرح خبر نگار مهدوی

تهیه خبر، عکس و گزارش در رابطه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف.