مهدویت؛ نخ تسبیح جذب مخاطب در گروه‌های تکفیری است
اسفند ۲۵, ۱۳۹۴
آمانو: پروتکل الحاقی اجرا شده است؛ اقدامات شفافیت ساز ایران فراتر از توافقات است!
فروردین ۱۴, ۱۳۹۵

صبر که تمام شود فرج می‌آید

ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺯﯾﺎﺩ ﯾﺎﺩ ﺁﻥ ﻣﺎﺩﺭﯼ ﻣﯽ‌ﺍﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ﭘﯿﺶ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﮔﻔﺖ :

ﭘﺴﺮﻡ ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺖ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﮕﺮﺍﻧﻢ

ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺮﻣﻮﺩند :

ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﭘﺴﺮﺕ ﺑﺮﻣﯽ‌ﮔﺮﺩﺩ

ﺭﻓﺖ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :

ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﭘﺴﺮﻡ ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ ؟!؟

ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺮﻣﻮﺩند :

ﻣﮕﺮ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ؟!؟ ﺧﺐ ﭘﺴﺮﺕ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮﺩﺩ ﺩﯾﮕﺮ

ﺭﻓﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﭘﺴﺮﺵ ﺧﺒﺮﯼ ﻧﺸﺪ … ﺑﺮﮔﺸﺖ؛ ﺁﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮﺩند :

ﻣﮕﺮ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ؟!؟

ﺩﯾﮕﺮ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩ … ﮔﻔﺖ :

ﺁﻗﺎ ﺧﺐ ﭼﻘدﺭ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻢ … ﻧمیﺗﻮﺍﻧﻢ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻢ .. ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻃﺎﻗﺘﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ

ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺮﻣﻮﺩند :

ﺑﺮﻭ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺴﺮﺕ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ.

ﺭﻓﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﯾﺪ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﭘﺴﺮﺵ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ … ﺁﻣﺪ ﭘﯿﺶ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﮔﻔﺖ :

ﺁﻗﺎ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﭼﯿﺴﺖ؟!؟ ﻧﮑﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻭﺣﯽ ﻧﺎﺯﻝ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ … ؟!؟

ﺁﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩند :

ﺑﻪ ﻣﻦ ﻭﺣﯽ ﻧﺎﺯﻝ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﻣﺎ

ﻋِﻨﺪ ﻓﻨﺎﺀِ ﺍﻟﺼّﺒﺮ ﯾﺄﺗﯽ ﺍﻟﻔَﺮﺝ…”

ﺻﺒﺮ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺸﻮﺩ ﻓﺮﺝ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ…”

این روزها روضه که می‌روی یک بار هم به خودت بگو هی فلانی چه طاقتی داری تو

و دعا کن برای دل آن مادری که هنوز پسرش برنگشته

منبع روایت: وسائل الشیعه، جلد ۱۵، باب استحباب الصبر فی جمیع الامور.

دیدگاه بگذارید

1 دیدگاه روشن "صبر که تمام شود فرج می‌آید"

Notify of
avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
طهورا
Guest

عالی ….. التماس دعا

wpDiscuz