اردیبهشت ۵, ۱۳۹۴

جریان سازی غرب از پیشگویی ظهور امام عصر(ع) میان اهل سنت

اهل سنت در فضای مجازی فعالیت وسیعی در زمینه پیشگویی زمان ظهور امام مهدی(ع) صورت داده و سال ۲۰۱۵-۲۰۱۶ را سال ظهور معین کرده اند. نکته […]