شهریور ۱۱, ۱۳۹۶

بازدید مهندس ضرغامی از نمایشگاه والشمس

بازدید مهندس ضرغامی از نمایشگاه والشمس
شهریور ۱۱, ۱۳۹۶

بازدید جمعی از فرزندان کارمندان کمیته امام خمینی (ره) از نمایشگاه والشمس

#خبر_نامه_والشمس بازدید جمعی از فرزندان کارمندان کمیته امام خمینی (ره) از نمایشگاه والشمس
شهریور ۱, ۱۳۹۶

خبرنامه والشمس

بازدید قرآن آموزان مجمع خیّرین از کشور عراق از نمایشگاه والشمس