مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

جلسه اول: معرفت امام

 
مرداد ۲۵, ۱۳۹۴

سطح هفتم صحیفه مهدویت

سطح هفتم جلسه سوم دانلود صوت دانلود متن جلسه دوم دانلود صوت دانلود متن جلسه اول دانلود صوت دانلود متن
خرداد ۲۸, ۱۳۹۴

صحیفه مهدویت سطح ششم

سطح ششم(خانواده مهدوی) جلسه چهارم/۶فروردین۹۴ دانلود صوت دانلود متن جلسه سوم/۲۸ اسفند۹۳ دانلود صوت دانلود متن جلسه دوم/ ۲۱ اسفند۹۳ دانلود صوت دانلود متن جلسه اول/۱۴ […]
فروردین ۴, ۱۳۹۴

سطح سه صحیفه مهدویت

سطح سوم جلسه چهارم دانلود صوت دانلود متن جلسه سوم دانلود صوت دانلود متن جلسه دوم دانلود صوت دانلود متن جلسه اول دانلود صوت دانلود متن […]
فروردین ۴, ۱۳۹۴

سطح چهار صحیفه مهدویت

سطح چهارم جلسه چهارم دانلود صوت دانلود متن جلسه سوم دانلود صوت دانلود متن جلسه دوم دانلود صوت دانلود متن جلسه اول دانلود صوت دانلود متن […]
فروردین ۴, ۱۳۹۴

سطح پنج صحیفه مهدویت

سطح پنج (خانواده مهدوی) جلسه چهارم دانلود صوت دانلود متن جلسه سوم دانلود صوت دانلود متن جلسه دوم دانلود صوت دانلود متن جلسه اول دانلود صوت […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

سطح اول و دوم صحیفه مهدویت

معرفی دوره مزایای دوره پیامک مسابقه مقدمه ایده مهدویت اصیل‌ترین و اصلی‌ترین و مترقی‌ترین ایده دینی است. در پرتو این فرهنگ امید به کاستن از رنج […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

سطح یک صحیفه مهدویت

معرفی دوره مزایای دوره پیامک مسابقه مقدمه ایده مهدویت اصیل‌ترین و اصلی‌ترین و مترقی‌ترین ایده دینی است. در پرتو این فرهنگ امید به کاستن از رنج […]
بهمن ۲۷, ۱۳۹۳

صحیفه مهدویت رادیو اصفهان

معرفی دوره مزایای دوره پیامک مسابقه مقدمه ایده مهدویت اصیل‌ترین و اصلی‌ترین و مترقی‌ترین ایده دینی است. در پرتو این فرهنگ امید به کاستن از رنج […]