کانون های مهدویت مدارس

اسفند ۱۶, ۱۳۹۴

گزارش تصویری طرح خیمه های انتظار دبستان های تیران و کرون

دی ۳۰, ۱۳۹۴

گزارش تصویری برپایی خیمه های انتظار در دبستان مهاد

دی ۲۷, ۱۳۹۴

گزارش تصویری طرح خیمه های انتظار کانون طلوع اندیشه

گزارش تصویری طرح خیمه های انتظار کانون طلوع اندیشه
دی ۲۷, ۱۳۹۴

گزارش تصویری طرح خیمه های انتظار دبستان شهید احمد ربانی

دی ۲۷, ۱۳۹۴

گزارش تصویری خیمه های انتظار دبستان ۱۲ بهمن

گزارش تصویری برگزاری خیمه های انتظار در مدارس استان اصفهان
آبان ۳۰, ۱۳۹۴

برنامه پیشنهادی برای حلقه های کانون مهدویت اعلام شد

مسؤل کانون های مهدویت مدارس برای هر چه بهتر اجرا شدن این طرح لیست برنامه های پیشنهادی برای حلقه های این کانون ها اعلام کرد:   […]
آبان ۲۷, ۱۳۹۴

گزارش تصویری – هفتمین روز طرح کانون های مهدویت مدارس

آبان ۲۶, ۱۳۹۴

حجت الاسلام نیلی پور : فضای دینی – مهدوی را به صورت خود جوش به دیگران منتقل نمائید.

حجه الاسلام نیلی پور در جمع مجریان کانون های مهدویت گفت: فضای دینی مهدوی را به صورت خودجوش به دیگران منتقل نمائید دوشنبه مورخ ۲۵ آبان […]
آبان ۲۶, ۱۳۹۴

گزارش تصویری – ششمین روز طرح کانون های مهدویت مدارس