آذر ۱۴, ۱۳۹۵

حضرت نوح علیه السّلام و مهدویت

نوح علیه السّلام در سرزمین عراق و در کوفه به پیامبری رسید. او نخستین پیامبری است که به لقب اولوالعزم ملقب شد و این نشان می […]