نشانه ‏های آخرالزمان

آخر الزمان
مهر ۱, ۱۳۹۴
گریز از دین
مهر ۱, ۱۳۹۴

این محدوده زمانی نشانه‏ هایی دارد که در اصطلاح «علایم آخِرُالزّمان» خوانده می ‏شود.

علاوه بر این اصطلاح رایج، در فرهنگ مسلمانان، اصطلاح مشابه دیگری به نام «اشراطُ الساعَه» وجود دارد. این اصطلاح که بیشتر نزد اهل سنّت رایج است، به نشانه‏ های وقوع قیامت اختصاص دارد؛ (۱) ولی روایات ذکر شده ذیل این عنوان، نشان می ‏دهد که بسیاری از نشانه‏ های آن، همچون نشانه‏ های آخِرُالزّمان است و می ‏توان بسیاری از نشانه‏ های آخِرُالزّمان را نیز نشانه ‏های قیامت دانست. بخشی از مشخصه‏ های آخِرُالزّمان عبارت است از:


(۱). ر.ک: متقی هندی، کنزالعمال، ج ۲۵۳۳۵ و۹؛ ابن جریر طبری، جامع ‏البیان، ج ۲۶، ص ۶۹؛ جصاص، احکام ‏القرآن، ج ۲، ص ۲۴۴؛ ابن جوزی، زادالمسیر، ج ۸، ص ۲۹۱٫

دیدگاه ها بسته شده است