مسابقه باران مهربانی

معرفی کتاب

 

 

 

 

یکی از نیازمندی های اساسی جامعه بشری، ایجاد حکومت صالحان و اجرای عدالت و معنویت و امنیت و بهداشت فراگیر برای همه بشریت می باشد؛ به همین دلیل همه مکاتب الهی و غیر الهی نوید به آینده ای روشن می دهند، اما این مهم تحقق نخواهد یافت مگر با امداد غیبی و ورود مردی آسمانی از نسل صالحان و مصلحان که در مکاتب و مذاهب مختلف هر یک برای او نامی گزیده اند.مسیحا-ماشیح-کلکی و در نهایت  در مکتب اسلام مهدی(ع).
براساس باورهای مکتب شیعی که قوی ترین و حتمی ترین باورداشت به مهدویت را دارد، این انسان بزرگ امروز در حال حیات است و منتظر اذن خدا برای ظهور و حضور در بین مردم می باشد.آگاهی از موضوعات پیرامون مهدویت برای هر انسان اگر چه غیر مسلمان جذاب و مهم و برای شیعه لازم و واجب است.به همین دلیل حداقل هایی از دانستنی های لازم را در این کتاب برای مخاطبان جوان خدمتتان تقدیم می نمائیم .
باشد که از باران مهر او،خود و دیگران را سیراب نمائیم وزمینه ظهور را با کسب شایستگی و آمادگی و دعا فراهم نمائیم.

 

 

 

 

 

 

نحوه تهیه کتاب و شرکت در مسابقه

ویژه دانش آموزان

جهت تهیه کتاب با ۵۰ درصد تخفیف و ثبت نام به محل بنیاد مهدویت و آینده پژوهی مراجعه کنید

آدرس: اصفهان ، خیابان سروش ، مقابل مسجدالغفور ، خیابان صاحب الزمان (ع)