آیا حضرت مهدى علیه السلام، همان عیسى بن مریم است ؟

پرسمان مهدویتآیا حضرت مهدى علیه السلام، همان عیسى بن مریم است ؟
modir عضو سایت asked 3 سال ago

از جمله ادله منکرین مهدویت و اعتقاد به ظهور حضرت مهدى علیه السلام در آخرالزمان حدیث ابن ماجه است که به سندش از رسول خدا صلى الله علیه و آله نقل کرده که فرمود:و لا مهدى الا عیسى بن مریم(۱) ؛((و مهدى جز عیسى بن مریم نیست)).
پاسخ :
۱- بسیارى از صحابه که احادیث مهدویت را از رسول خدا صلى الله علیه و آله نقل کرده اند مهدى را از ذریه رسول خدا صلى الله علیه و آله مى دانند.
۲- این حدیث مورد اعراض علماى حدیث و متکلمین بوده و هیچ کسى به آن استناد نکرده است .
۳- خود ابن ماجه در سنن خود حدیثالمهدى حق و هو من ولد فاطمهرا نیز نقل کرده است . (۲)
۴- ابن قیم جوزیه این حدیث را در((المنار المنیف))نقل کرده و به طور مبسوط آن را تضعیف نموده است . (۳) حاکم نیشابورى نیز که این حدیث را نقل کرده از روى تعجب بوده نه آنکه به جهت مطابقتش با شروط شیخین آن را نقل کرده باشد. (۴)
ذهبى مى گوید:((… حدیث (و لا مهدى الا عیسى بن مریم ) خبرى است منکر که ابن ماجه آن را نقل کرده است. (۵)
قرطبى مى گوید:((حدیث – و لا مهدى الا عیسى بن مریم – معارض با احادیث این باب است . آن گاه مى گوید: احادیثى که نص بر خروج مهدى از عترت پیامبر و از اولاد فاطمه علیه السلام است ثابت بوده و اصحّ از این حدیث است ، پس حکم مطابقت احادیث خروج مهدى از اولاد فاطمه است نه احادیث دیگر. (۶)
۵- این حدیث را طبرانى نیز با سند خود از ابى امامه نقل کرده ولى در متن آن جمله (و لا مهدى الا عیسى بن مریم ) نیامده است . (۷)
۶- روایات خروج مهدى از اولاد فاطمه علیه السلام متواتر است و همان گونه که در جاى خود اشاره شد عده زیادى به تواتر آن تصریح کرده اند. ولى حدیث (و لا مهدى الا عیسى بن مریم ) بر فرض صحت سند خبر واحد است و هنگام تعارض ، خبر متواتر مقدم است . و نیز مشهور بین مسلمین در طول تاریخ اسلام ظهور شخصى از اهل بیت رسول خدا صلى الله علیه و آله و از اولاد فاطمه علیه السلام است این شهرت مى تواند مرجح احادیث مهدویت اسلامى باشد.
ابوالفیض غمارى نیز در صدد پاسخ به حدیث فوق برآمده و با هشت اشکال به آن پاسخ گفته است . (۸)
پی نوشتها:
۱- سنن ابن ماجه ، ج ۲ ص ۱۳۴۰ ، ح ۴۰۳۹٫
۲- سنن ابن ماجه ، ج ۲ ، ص ۱۳۶۸ ، ح ۴۰۸۶٫
۳- المنار المنیف ، ص ۱۳۰ ، ح ۳۲۵٫
۴- مستدرک حاکم ، ج ۴ ، ص ۴۴۱٫
۵- تهذیب التهذیب ، ج ۹ ، ص ۱۲۵ ، رقم ۲۰۲ ، ترجمه محمد بن خالد جندى .
۶- التذکره ، قرطبى ، ج ۲ ، ص ۷۰۱٫
۷- المعجم الکبیر ، ج ۸ ، ص ۲۱۴ ، ح ۷۷۵۷٫
۸- ابراز الوهم المکنون ، ص ۵۳۸٫
منبع : موعود شناسی و پاسخ به شبهات، علی اصغر رضوانی، انتشارات مسجد مقدس جمکران