آیا اعتقاد به ولادت حضرت‌ مهدی علیه السلام و وجود او تا این زمان از ضروریات ایمان است؟

پرسمان مهدویتدسته بندی: وجود و بقا امام زمان علیه السلامآیا اعتقاد به ولادت حضرت‌ مهدی علیه السلام و وجود او تا این زمان از ضروریات ایمان است؟
ashkankazemi عضو سایت asked 3 سال ago

اعتقاد به ولادت و وجود امام‌ مهدی(ع) بر اساس ایمان و اعتقاد به امامت در هر زمان، و ضرورت وجود حجت در هر زمان است. شیعه معتقد است که امامت از اصول دین است و زمین خالی از حجت نیست، کسی‌که چنین عقیده‌ای دارد معتقد به ولادت حضرت‌مهدی(ع) است. زیرا مطابق نص پیامبراکرم(ص) امامان بعد از ایشان دوازده نفرند که پیاپی تا روز قیامت خواهند بود. و ازطرفی دیگر هر یک از امامان بر امام بعد از خود نص و تصریح نموده‌اند.
و ازحیث تاریخ نیز جامعۀ شیعی، امامت امام‌مهدی(ع) را پذیرفته‌اند. ازطرفی دیگر می‌دانیم که هرکس وظیفه دارد امام‌زمان خود را بشناسد و بیعت او را بر گردن داشته باشد. درنتیجه اعتقاد به ولادت و وجود امام‌زمان، حضرت‌مهدی(ع) ضروری است گرچه به‌جهت شرایط و موانعی در غیبت به سر می‌برد.
منبع: پورتال جامع مهدویت