از چه زمانى، عدّه اى به دروغ، ادعاى مهدویّت کردند؟

پرسمان مهدویتاز چه زمانى، عدّه اى به دروغ، ادعاى مهدویّت کردند؟
modir عضو سایت asked 2 سال ago

اعتقاد به مهدى موعود علیه السلام در بین مردم به خاطر تأکیداتى که پیشوایان دینى ما داشتند، از زمان پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله رواج داشته است.[۱] آن حضرت، بارها [۲]، در مناسبت هاى گوناگون، از حضرت مهدى و از ظهور و قیام و غیبت طولانى و دیگر ویژگى هاى آن حضرت خبر داده اند و بسیارى از اصحاب پیامبر اکرم صلى الله علیه وآله[۳] از این موضوع خبر داشتند و شعراى مسلمان، مانند کمیت اسدى (متوفاى ۱۲۶ هـ ق) و اسماعیل حمیرى (متوفاى ۱۷۳ هـ ق) و دعبل خزاعى (متوفاى ۲۴۶ هـ ق) در اشعار خود، از آن یاد کرده اند. همین مسأله، سبب شده که در طول این مدّت، افرادى پیدا شوند که یا خود، ادعاى مهدویت کنند و یا عدّه اى از مردم به مهدویّت آنان معتقد شوند.
به عنوان مثال، عدّه اى، محمّد حنیفه (پسر امیرالمؤمنین علیه السلام) را امام مهدى مى پنداشتند و مى گفتند او غیبت کرده است، در حالى که در سال (۸۱ هـ ق) وفات یافته است،[۴] و یا مهدى عباسى خود را مهدى موعود مى نامید.[۵]
بنابراین، آغاز ادّعاى مهدویّت، به دوره ى بعد از شهادت امام حسین علیه السلام باز مى گردد.

پی نوشت‌ها:
[۱]. اعلام الورى، طبرسى، ص ۴۴۳، نشر دارالکتاب، طبع سوم، تهران; دادگستر جهان، ابراهیم امینى، ص ۷۴ـ۸۲، انتشارات دارالفکر، چاپ چهارم، قم.
[۲]. همان مدرک، ص ۳۱۰٫ روایت از یازده امام نقل شده است.
[۳]. نوید امن و امان / ۹۱، لطف الله صافى، دارالکتب الاسلامیه، تهران.
[۴]. الملل و النحل، عبدالکریم شهرستانى، ج ۱، ص ۱۳۲، منشورات رضى، قم.
[۵]. مقاتل الطالبین، ابوالفرج اصفهانى، ص ۱۹۳، المکتبه الحیدریه، ۱۳۸۵ هـ ق، نجف.
منبع: اندیشه قم

modir عضو سایت asked 3 سال ago

اعتقاد به مهدى موعود(علیه السلام) در بین مردم به خاطر تأکیداتى که پیشوایان دینى ما داشتند، از زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) رواج داشته است.[۱] آن حضرت، بارها [۲]، در مناسبت هاى گوناگون، از حضرت مهدى و از ظهور و قیام و غیبت طولانى و دیگر ویژگى هاى آن حضرت خبر داده اند و بسیارى از اصحاب پیامبر(صلى الله علیه وآله)[۳] از این موضوع خبر داشتند و شعراى مسلمان، مانند کمیت اسدى (متوفاى ۱۲۶ هـ ق) و اسماعیل حمیرى (متوفاى ۱۷۳ هـ ق) و دعبل خزاعى (متوفاى ۲۴۶ هـ ق) در اشعار خود، از آن یاد کرده اند. همین مسئله، سبب شده که در طول این مدّت، افرادى پیدا شوند که یا خود، ادّعاى مهدویّت کنند و یا عدّه اى از مردم به مهدویّت آنان معتقد شوند.
به عنوان مثال، عدّه اى، محمّد حنیفه (پسر امیرالمؤمنین(علیه السلام)) را امام مهدى مى پنداشتند و مى گفتند او غیبت کرده است، در حالى که در سال (۸۱ هـ ق) وفات یافته است،[۴] و یا مهدى عباسى خود را مهدى موعود مى نامید.[۵]بنابراین، آغاز ادّعاى مهدویّت، به دوره ى بعد از شهادت امام حسین(علیه السلام) باز مى گردد.
———————————————
[۱]. اعلام الورى، طبرسى، ص ۴۴۳، نشر دارالکتاب، طبع سوم، تهران; دادگستر جهان، ابراهیم امینى، ص ۷۴ـ۸۲، انتشارات دارالفکر، چاپ چهارم، قم.
[۲]. همان مدرک، ص ۳۱۰٫ روایت از یازده امام نقل شده است.
[۳]. نوید امن و امان / ۹۱، لطف الله صافى، دارالکتب الاسلامیه، تهران.
[۴]. الملل و النحل، عبدالکریم شهرستانى، ج ۱، ص ۱۳۲، منشورات رضى، قم.
[۵]. مقاتل الطالبین، ابوالفرج اصفهانى، ص ۱۹۳، المکتبه الحیدریه، ۱۳۸۵ هـ ق، نجف.
( اندیشه قم )