امکان طول عمر از نظر تاریخی چگونه است؟

پرسمان مهدویتدسته بندی: وجود و بقا امام زمان علیه السلامامکان طول عمر از نظر تاریخی چگونه است؟
asked 3 سال ago

از نظر تاریخ عمر طولانی مورد تأیید است و تواریخی که در دست داریم، اشخاص بسیاری را نشان می دهند که از عمر طولانی و زندگی بلند برخوردار شده اند.
یکی از کتابهائی که به خصوص در تاریخ زندگی و شرح احوال معمّرین نگاشته شده و یکی از مآخذ و مصادر و کتب مهم تراجم و رجال به شمار می رود کتابی است که ابو حاتم سجستانی (متوفی۳۵۰) به نام «المعمّرون» تألیف کرده است، این کتاب که اخیراً هم با فهرست و اسلوب عالی طبع شده سوابق تاریخی طول عمر را به طور کامل و مبسوط روشن می سازد.
منبع: موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر علیه السلام