اگر موضوع مهدویت حضرت مهدى علیه السلام واضح بوده چرا عده اى به مهدویت غیر او معتقد شدند؟

پرسمان مهدویتدسته بندی: انحراف در مهدویتاگر موضوع مهدویت حضرت مهدى علیه السلام واضح بوده چرا عده اى به مهدویت غیر او معتقد شدند؟
asked 3 سال ago

۱- اگر چه در برخى از احادیثى که از جانب رسول خدا صلى الله علیه و آله و اهل بیت او درباره خروج مهدى علیه السلام وارد شده تصریح شده که او قطعا فرزند امام عسکرى علیه السلام امام یازدهم است ، ولى برخى هنگامى که ظلم و تجاوز را زیاد مى دیدند و از طرفى همه اهل بیت را هدایت شده و هادى مى دانستند ، گاهى به امید اینکه یکى از اهل بیت ، مهدى امت است به سراغ او مى آمدند و ادعاى مهدویت در حق او مى کردند و جماعتى را نیز به دنبال خود مى کشیدند. این افراد غالبا از انسان هاى ساده اندیش و جاهل بودند و در برخى از موارد مساءله سیاسى نیز در این ادعا دخالت داشته است .
۲- کسانى که چنین ادعایى داشته اند هرگز دوام نیاورده و بعد از مدت کوتاهى به جرگه عموم شیعیان پیوسته و یا منقرض شده اند.
۳- میزان در عقیده یک مذهب ، نظر غالب افراد و علماى آن مذهب است . و مى دانیم که عقیده به مهدویت حضرت مهدى علیه السلام فرزند امام عسکرى علیه السلام عقیده قریب به اتفاق شیعیان به حساب مى آید.
۴- در برخى از موارد که گروهى قائل به مهدویت غیر از حضرت مهدى علیه السلام شدند به جهت شبهه اى بوده که براى آنها پدید آمده است ؛ زیرا موقعیت آن عصر چنین حیرت و تردیدى را اقتضا داشته است اگر چه این حیرت نیز بعد از مدت کوتاهى برطرف گشت .
منبع : موعود شناسی وپاسخ به شبهات، نویسنده: علی اصغر رضوانی، انتشارات مسجد مقدس جمکران