حکم کسی‌که ایمان به ولادت‌ امام‌ مهدی علیه السلام ندارد چیست؟

پرسمان مهدویتدسته بندی: وجود و بقا امام زمان علیه السلامحکم کسی‌که ایمان به ولادت‌ امام‌ مهدی علیه السلام ندارد چیست؟
ashkankazemi عضو سایت asked 3 سال ago

از آنجا که ولادت و وجود حضرت‌مهدی(ع) مبنای شیعه درطول تاریخ بوده و به تعبیری ضرورت مذهب به‌حساب می‌آمده است و لذا اجماع شیعه از عوام و خواص بر آن بوده است، بدین‌جهت کسی‌که منکر ولادت و وجود امام‌مهدی(ع) است، از تشیع و جامعۀ شیعی خارج می‌شود، گرچه برای خود ادله‌ای وهمی ذکر کند، زیرا امر ضروری، خود بهترین دلیل بر اثبات آن است.
بلکه بالاتر از این، مطابق رأی متقدمین و متأخرین از علمای امامیه که از امامت را از اصول دین می‌دانند، کسی‌ که منکر امامت و وجود امام‌ معصوم در برهه‌ای از زمان باشد از دین خارج است، گرچه در ظاهر حکم به اسلام او می‌شود.
منبع: پورتال جامع مهدویت