خـداوند در سوره یس آیه ۶۸ می فرماید : هر کس را طول عمر دهیم , در آفرینش واژگونه اش مـی کنیم ( و به ناتوانی کودکی باز می گردانیم ) آیا اندیشه نمی کنند ؟ این آیه با طول عمر امام زمان (عج ) چگونه سازش دارد ؟

پرسمان مهدویتدسته بندی: وجود و بقا امام زمان علیه السلامخـداوند در سوره یس آیه ۶۸ می فرماید : هر کس را طول عمر دهیم , در آفرینش واژگونه اش مـی کنیم ( و به ناتوانی کودکی باز می گردانیم ) آیا اندیشه نمی کنند ؟ این آیه با طول عمر امام زمان (عج ) چگونه سازش دارد ؟
asked 3 سال ago

آیه مزبور در حقیقت یک ناموس طبیعی و قانون الهی را توضیح می دهد یعنی ,انسانها سیر طبیعی , پـس از آن که به سر حد تکامل جسمی رسیدند , تدریجا نیروهای خود را یکی پس از دیگری از دست داده و به ضعف و ناتوانی روز اول بازگشت می کنند . این منحنی ضعف و قدرت یک قانون عمومی برای تمام موجودات زنده است و همگی روی سیر طبیعی و معمولی این سرنوشت را خواهند داشت ولی در موضوع طول عمر امام زمان (عج ) با ایـن کـه یک سلسله مطالعات علوم طبیعی چنین طول عمری را طبق موازین علمی امری کاملا ممکن معرفی می کند , در عین حال باید اعتراف کرد که این طول عمر فعلا جنبه استثنایی دارد . بـه عبارت دیگر : عمر هزار ساله و بیشتر برای انسان مطابق اصول علمی امروز به هیچ وجه محال نیست , به دلیل این که دانشمندان علوم طبیعی برای طولانی ساختن عمرانسان همواره مشغول مطالعات هستند به ما نوید می دهند که روزی موفق شوند از طرق علمی حداکثر طول عمر انسان را به مراتب افزایش دهند , این خود نشانه امکان ومعقول بودن چنین طول عمری است . ولی نمی توان انکار کرد که فعلا چنین طول عمری جنبه استثنایی دارد و هنوز انسان از طرق معمولی مـوفق به آن نشده است , بنابر این خداوند برای اصلاح جامعه بشریت یکی از بندگان برگزیده خود را طول عمر فوق العاده ای داده که در موقع معینی قیام کند و جهانی را مملو از عدالت گرداند . پر واضح است آیه مزبور که نظر به افرادمعمولی و عادی دارد شامل حال چنین فردی نخواهد شد که وضع او یک وضع فوق العاده است و از جریانهای معمولی برکنار می باشد . خلاصه , همان خدایی کـه بر خلاف وضع عادی چنین عمر طولانی را به آن حضرت داده و به صورت فوق العاده او را زنده نگاه داشته , از عوارض طول عمر که ضعف و ناتوانی وبازگشت به قهقراست نیز حفظ می نماید و این مطلب با آیه مزبور که نظر به افرادی عادی و معمولی دارد , هیچ گونه منافاتی نخواهد داشت .
منبع: موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر علیه السلام