کارهاى ناشایست جعفر، عموی امام زمان(علیه السلام) چه بوده است ؟

پرسمان مهدویتدسته بندی: انحراف در مهدویتکارهاى ناشایست جعفر، عموی امام زمان(علیه السلام) چه بوده است ؟
asked 3 سال ago

جعفر فرزند امام هادى علیه السلام پس از رحلت برادرش امام عسکرى علیه السلام به یک سرى اقدامات روى آورد که در شاءن او نبوده است . اینک به برخى از آنها اشاره مى کنیم :
۱- قصد نماز خواندن بر پیکر مطهر برادرش امام عسکرى علیه السلام . (۱)
۲- ادعاى امامت و رهبرى ، زیرا او به وزیر عباسى عبیدالله بن یحیى بن خاقان گفت :((مقام برادرم را به من بدهید ، من سالانه مبلغ بیست هزار دینار بابت آن به شما مى پردازم)). (۲)
۳- ادعاى ارث ، زیرا در اقدامى دیگر کوشید تا اموال امام علیه السلام را تصاحب نماید و ادعا کرد که برادرش ابو محمد علیه السلام فرزندى ندارد ، و تنها وارث ، برادر اوست . حکومت نیز اجازه داد تا بر اموال برادر تسلط یابد. (۳)
۴- تحریک حکومت براى دستگیرى امام مهدى علیه السلام .
پی نوشتها:
۱- کمال الدین ، ج ۲ ، ص ۴۷۵٫
۲- کمال الدین ، ج ۲ ، ص ۳۷۹٫
۳- کافى ، ج ۱ ، ص ۵۰۵٫
منبع : موعود شناسی وپاسخ به شبهات، نویسنده: علی اصغر رضوانی، انتشارات مسجد مقدس جمکران