کمی در مورد خصوصیات اخلاقی حضرت مهدی توضیح دهید ؟

پرسمان مهدویتدسته بندی: ویژگی های امام زمانکمی در مورد خصوصیات اخلاقی حضرت مهدی توضیح دهید ؟
asked 3 سال ago

در کتاب عیون اخبار الرضا از «علی بن عاصم » از امام محمد تقی از پدر بزرگوارش روایت کرده که پیغمبر قائم را برای ابی ابن کعب بدینگونه توصیف فرمود : خداوند نطفه با برکت و پا ک و پاکیزه را در صلب حسین « علیه السلام » به وجود آورد ،که هر مؤمنی که خداوند از وی در خصوص دوستی اهلبیت پیمان گرفته است از آن نطفه خشنود است و هر منکری از آن دوری می جوید. او امام پرهیز کار، ستوده خصائل پسندیده و هادی و مهدی است ،که حکم عدل می کندو دستور بدان می دهد و در گفتارش خدا را تصدیق می کند، خداوند هم او راتصدیق می نماید و چون دلائل و علائم آن آشکار شود از سرزمین تهامه (۱) بیرون می آید . او گنجهائی داردکه نه طلا و نه نقره است , بلکه اسبهای نیرومند و مردانی است بعدد اصحاب بدر یعنی: « سیصدو سیزده» نفر که از اقطار جهان بدور وی گرد آیند، صحیفه مهر کرده ای با اوست که تعداد یارانش با اسامی و شهرها و طبایع و اوصاف و کنیه ها آنها در آن نوشته شده است و آنها همه سعی در  فرمانبرادری او« مهدی» دارند.
ابن ابی کعب عرض کرد یا رسول الله دلائل و علائم آمدن او چیست ؟ فرمود :
او از این پرده غیبت بیرون می آید، و هر جا دشمن خدا ببیند بقتل می رساند و احکام خدا را جاری می سازد و طبق دستور الهی حکم می کند .
حضرت مهدی دوازده همین امام هستند .
حضرت مهدی « عج » امامی معصوم، مدیر, مدبر , شجاع و مهربان ,دلسوز . شیخ صدوق در کتاب خصال از اصول اربعماء از امیرالمؤمنین روایت نموده که فرموده : خداوند دین را بوسیله ما گشود و هم بوسیله ما ختم می کند ( ۲) بوسیله ما خدا آنچه را بخواهد محو می کند و آنچه را بخواهد باقی می گذارد ، بوسیله ما سختی زمانه را برطرف می سازد و باران فرو می فرستد اگر قائم قیام کند آسمان باران خود را فرو می ریزد و زمین نباتات خود را بیرون می دهد و کینه ها از دل بندگان خدا زایل می شود و درندگان و حیوانات با هم ساخته از یگدیگر رم نمی کنند تا جائی که زنی که می خواهد راه عراق و شام را بپیماید همه جا قدم بر روی سبزه و گیاهان می گذارد و زینتهای خود را بر سر دارد و کسی طمع به آن نمی کند.
هر صفت و فضائلی را که همه انبیاء و سایر ائمه «علیهم السلام » دارند حضرت مهدی همه آنها را دارا می باشد .
منبع: موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر علیه السلام