مدعیان دروغین سفارت چه کسانى بوده اند؟

پرسمان مهدویتدسته بندی: انحراف در مهدویتمدعیان دروغین سفارت چه کسانى بوده اند؟
modir عضو سایت asked 3 سال ago

شروع تزویر در امر سفارت به عصر سفیر دوم محمد بن عثمان عمرى باز مى گردد؛ زیرا پدر او عثمان بن سعید به قدرى معروف بود که هیچ کس جراءت معارضه با او را نداشت .
اول کسى که ادعاى سفارت دروغین نمود ابو محمد شریعى بود. (۱) و بعد از او محمد بن نصیر نمیرى (۲) و احمد بن هلال کرخى (۳) و ابو طاهر محمد بن على بن بلال بلالى (۴) و ابوبکر محمد بن احمد بن عثمان بغدادى و اسحاق احمر (۵) و مردى معروف به باقطانى (۶) .
برخى از آنان در ابتدا از مردان صالح بودند ولى به جهات مختلف راه انحراف را پیشه نمودند. سفیر دوم با تمام قدرت به مقابله با آنها پرداخت و نیز از ناحیه مقدسه توقیعات و بیانات شدید در لعن و تبرى از آنان صادر شد که دلالت بر دروغگویى و سوء باطن آنان داشت .
در زمان سفارت زسفیر – سوم مصیبت – در این زمینه بیشتر شد ، زیرا شخصى به نام محمد بن على شلمغانى غزافرى ادعاى سفارت نمود و بیشترین تاءثیر را در انحراف جامعه به جاى گذاشت . (۷) او گر چه در ابتداى امر مردى مومن به نظر مى رسید و وکیل حسین بن روح بود ، ولى عاقبت به انحراف کشیده شد. آخرین کسى که ادعاى دروغین سفارت داشت ابو دلف کاتب بود که بر این ادعاى خود تا بعد از وفات سمرى – سفیر چهارم – باقى بود.
پی نوشتها:
۱- بحارالانوار ، ج ۵۱ ، ص ۳۶۷٫
۲- بحارالانوار ، ج ۵۱ ، ص ۳۶۷٫
۳- بحارالانوار ، ج ۵۱ ، ص ۳۶۸٫
۴- بحارالانوار ، ج ۵۱ ، ص ۳۶۹٫
۵- بحارالانوار ، ج ۵۱ ، ص ۳۰۱٫
۶- بحارالانوار ، ج ۵۱ ، ص ۳۰۱٫
۷- الغیبه ، طوسى ، ص ۳۰۳٫
منبع : موعود شناسی و پاسخ به شبهات، علی اصغر رضوانی، انتشارات مسجد مقدس جمکران