معناى((بقیه الله)) که از القاب حضرت است چیست ؟

پرسمان مهدویتدسته بندی: ویژگی های امام زمانمعناى((بقیه الله)) که از القاب حضرت است چیست ؟
asked 3 سال ago

((بقیه))از بقاى ضد فنا و نیستى است و در لغت به معناى ثبات و دوام آمده است . و((بقیه الله))یعنى باقى مانده خدا که در روى زمین ثابت است .
در دعاى ندبه مى خوانیم :اءین بقیه الله التى لا تخلو من العتره الهادیه؛((کجاست باقى مانده خدا که از غیر عترت طاهر نیست .))
در مقصود از این کلمه دو احتمال است :
۱- اینکه مقصود از((بقیه الله))عنوان کلى بوده و اشاره به حجت خدا در روى زمین است که هرگز زمین از آن خالى نبوده و نخواهد بود و دائما باید در آن ثابت باشد. و انطباق آن بر امام زمان علیه السلام از باب انطباق کلى بر یک فرد آن در این زمان است .
۲- اینکه مقصود از((بقیه الله))لقبى براى امام زمان علیه السلام باشد به اعتبار اینکه در روى زمین ثابت بوده و دوام وجودى دارد.
((ابن سکیت))مى گوید:((این جمله در جایى گفته مى شود که انسان کسى را مراعات کرده و به انتظار او نشسته است)). (۱) با در نظر گرفتن این معنا حضرت مهدى علیه السلام را((بقیه الله))مى گویند. از آن جهت که تحت رعایت خداوند بوده و به او مقام و شاءنى داده که مردم انتظار فرج او را در کارهاى خود داشته باشند.
پی نوشت:
۱- معجم مقاییس اللغه ، ص ۱۲۸٫
منبع : موعود شناسی و پاسخ به شبهات، علی اصغر رضوانی، انتشارات مسجد مقدس جمکران