نظر بعضی از دانشمندان غربی درباره امکان طول عمر را بیان کنید؟

پرسمان مهدویتدسته بندی: وجود و بقا امام زمان علیه السلامنظر بعضی از دانشمندان غربی درباره امکان طول عمر را بیان کنید؟
modir عضو سایت asked 3 سال ago

دکتر «هنری الحیس» میگوید: باید حدّ متوسط مرگ و میر عمومی را به حدّ مرگ و میر اطفال کمتر از ده سال رسانید و اگر این مسأله عملی شود انسان آینده، هشتصد سال زندگی خواهد کرد.
دانشمندان هنوز در تعیین مرز قاطع (زندگی طبیعی) بشر به موفقیّتی نرسیده اند.
مرز منطقی زندگی به نظر دانشمندان تفاوت دارد«پاولوف» مرز طبیعی حیات انسان را ۱۰۰ سال می دانست «مچنیکوف» آن را۱۵۰ تا ۱۶۰ قلمداد می کرد.
پزشک و دانشمند مشهور آلمانی موسوم به «گوفلاند» معتقد بود که مدّت عادی زندگی بشر ۲۰۰ سال است.
فیزیولوژیست مشهور قرن نوزدهم «فلوگر» آن را تا ۶۰۰ سال و «روجربیکن» انگلیسی تا ۱۰۰۰ سال قلمداد کرده اند. ولی هیچیک دلیلی بر اینکه این مرزها مرز قاطع باشد که از آن تجاوز نکند ارائه نمی دهند.
به عقیده دانشمند روسی «الیا مچنیکوف»پزشک و فیزیولوژیست، یاختهها و سلولهای بدن انسان که تقریباً شصت تریلیون می باشد از سموم ترشح شده توسط باکتریهای سمی روده مخصوصاً روده بزرگ (که درآن روزانه ۱۳۰ تریلیون میکروب زاده میشود) مسموم می شوند.
بسیاری از این باکتریها زیانی به بدن نمی رساند ولی بعضی از آنها سمّی هستند.
اینها بدن را از داخل توسط سمهائی که تولید می کنند(مانند گازهای فنل و اندل) مسموم می سازند؛ احتمالاً یاخته ها و بافتهای سازنده بدن در اثر این مسمومیّت به پیری زود رس دچار می شوند، وقتی یاخته پیر شد، به سختی می تواند نیازهای حیاتی را رفع نماید و در تکثیر آن اختلال پدید آمده و سپس می میرد.
پروفسور «اسمیس» استاد دانشگاه کلمبیا می گوید: حدّ و حصر سن، مثل دیوار صوتی است، همانطور که دیوار صوتی امروزه شکسته شده، این دیوار سن نیز روزی خواهد شکست.
منبع: موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر علیه السلام