چرا اگر امام زمان علیه السلام را نشناسیم، به مرگ جاهلیت از دنیا رفته ایم؟

پرسمان مهدویتدسته بندی: وجود و بقا امام زمان علیه السلامچرا اگر امام زمان علیه السلام را نشناسیم، به مرگ جاهلیت از دنیا رفته ایم؟
asked 3 سال ago

اولاً: شکی نیست که معرفت، تأثیر بسزایی در عملکرد انسان دارد، و هرچه معرفت انسان به کسی یا عقیده‌ای بیشتر و راسخ‌تر باشد، تأثیر آن در ناحیۀ عمل بیشتر خواهد بود. . به طور کلی انسان بدون معرفت نمی تواند در ناحیۀ عمل، حق مطلب را ادا کند. لذا علمای کلام از همین طریق و به ملاک لزوم شکر منعم قائل به وجوب معرفت خداوند شده‌اند. امام‌زمان(ع) حجت خدا بر روی زمین است و مطابق نصوصات، اطاعت او واجب است، لذا باید به او در حد امکان معرفت حاصل کنیم، وگرنه با مرگ جاهلی از دنیا رفته‌ایم.
ثانیاً: ما وظیفه داریم امام‌زمان خود را بشناسیم تا دنباله‌رو هر کسی نباشیم. چه کسی را الگوی خود قرار دهیم و دین را از چه کسی اخذ کنیم؟ آیا می‌توان از هر کسی که متاعی از دین را عرضه کرد به سراغش رفته، او را الگو و امام خود قرار دهیم؟
باید در مرحلۀ اول خصوصیات امام را شناخته و مصداق آن را مشخص کنیم، آنگاه به دنبال ایشان رفته و آن حضرت را رهبر خود قرار دهیم. قطعاً باید چنین باشد وگرنه در هنگام مرگ، مرگی با جهالت خواهیم داشت.
منبع: پورتال جامع مهدویت