چه شباهتهایی میان پیامبران الهی و امام زمان(علیه السلام) وجود دارد؟

پرسمان مهدویتدسته بندی: ویژگی های امام زمانچه شباهتهایی میان پیامبران الهی و امام زمان(علیه السلام) وجود دارد؟
asked 3 سال ago

در مقام پاسخ به پرسش فوق، ذکر چند روایت در این زمینه کافی است، لذا توجه شما را به نمونه هایی از اخبار و روایات معصومین علیهم السلام جلب می کنیم:
– امام زین العابدین (ع) فرموده است: «در قائم ما چند سنت از سنن پیغمبران است: یک سنت از آدم و یک سنت از نوح و یک سنت از ابراهیم، و یک سنت از موسی، و یک سنت از عیسی و یک سنت از ایوب و سنتی از محمد (ص)، اما آن سنتی که از آدم و نوح دارد طول عمر است، از ابراهیم پنهان بودن ولادتش و دوری گزیدن وی از مردم است، از موسی ترس و غیبت از مردم، از عیسی اختلافی که مردم درباره او دارند، از ایوب، فرج بعد از شدت، و از محمد (ص) قیام با شمشیر است.» (۱).
محمد بن مسلم روایت نموده که گفت: خدمت امام باقر (ع) رسیدم تا درباره قائم آل محمد (ص) از آن حضرت پرسشی کنم. پیش از آنکه من سوالی بنمایم، فرمود: ای محمد بن مسلم، در قائم آل محمد (ص) پنج شباهت از پیغمبران است: شباهت یونس بن متی، یوسف بن یعقوب، موسی، عیسی و محمد صلوات الله علیهم.
شباهتی که به یونس دارد، غیبت اوست که بعد از پیری به صورت جوانی به سوی قریش بازگشت. شباهت او به به یوسف؛ غیبت و پنهانی او از خواص خود و عموم مردم و برادرانش و اشکالی بود که کار او برای پدرش یعقوب پدید آورده بود، با اینکه مسافت بین او و پدر و کسان و علاقمندانش نزدیک بود. شباهتی که به موسی دارد، ترس ممتد او از مردم و غیبت طولانی و مخفی ماجرای ولادتش، و پنهان گشتن پیروان او به واسطه آزار و خواری که بعد از وی به آنها رسید؛ تا جایی که خداوند متعال، فرمان را صادر کرد و بر دشمنانش پیروز داشت. شباهت او به عیسی، اختلافی است که مردم درباره او دارند. زیرا جماعتی گفتند: او متولد نشده، و عده ای گفتند: او مرده است، و گروهی نیز گفتند: او را کشتند و به دار آویختند.
و اما شباهتی که به جد خویش حضرت محمد (ص) دارد، قیام به شمشیر و کشتن دشمنان خدا و رسول و جباران و گردنکشان و پیروزی وی به وسیله شمشیر و رعبی است که در دلها پدید می آورد، از جمله علامات قیام او و خروج سفیانی از جانب شام و شخص یمنی از یمن، و صدایی آسمانی در ماه مبارک رمضان، و ندا کننده ای است که او را به نام و نام پدرش صدا می زند.« (۲).
پی نوشتها:
(۱). کمال الدین و تمام النعمه، شیخ صدوق، ص ۳۲۲٫
(۲). مهدی موعود، ترجمه و نگارش علی دوانی، ص ۴۸۱٫
منبع: کتاب یکصد پرسش و پاسخ پیرامون امام زمان(علیه السلام)، علیرضا رجالی